Thailandske Åndehuse

Åndehuse

Stort set alle huse og bygninger i Thailand har tilknyttet et lille hus til ære for ånderne. Dette gælder hvad enten det er boliger, fabrikker, hoteller, underholdningsetablissementer, templer og sågar offentlige bygninger som rådhuse og ministerier.

Selv beboelser, der tilhører udlændinge, som mener, alt det med åndetro er en værre gang overtroisk vås, har tilknyttet et åndehus. Om ikke andet så for at undgå, at deres thailandske naboer ser skævt på dem. At have et åndehus er nu engang en del af kutymen i Thailand.

Gør åndehusene nogen gavn? Det mener thaierne selv. Inden corona-pandemien for alvor ramte Thailand (antallet af døde passerede først 100 i april 2021), mente mange for eksempel, at det var fordi befolkningen viste ånderne respekt og derfor stod under deres beskyttelse.

San phra phoom

I de fleste turisters øjne ligner et thailandsk åndehus mest af alt en komisk mellemting mellem et fuglehus og et dukkehus. For landets besøgende har disse små huse ingen anden værdi end at være en dekorativ kuriositet, som får dem til at trække på smilebåndet. De tænker heller ikke over, at der er forskel på disse små huse. Men det er der, og forskellen har betydning for både mennesker og ånder.

De mest almindelige åndehuse kaldes san phra phoom. Det er dem man finder udenfor private boliger, små butikker og andre mindre bygninger, som kun bruges af et begrænset antal mennesker.

Åndehus - San phra phoom

Den slags åndehuse er rejst til ære for phra phoom, som er ånder, der er tilknyttet jorden (landområder). Jordloddet man bygger sin bolig eller lignende på tilhører i virkeligheden phra phoom. For at undgå dens vrede opstiller man derfor først et hus til den.

San phra phoom er opført på en enkelt søjle, som svarer til stammen på et træ. Selve huset ligner nærmest et tempel eller palads med et tag i flere lag, der holdes oppe af søjler, efter typisk khmer byggestil. Dermed er åndens hus altid mere overdådigt end menneskenes ditto. Desuden skal san phra phoom være højere end den højeste af husets beboere – eller brugere.

Foran san phra phoom står et lille bord, som også blot holdes oppe af en enkelt søjle. På bordet stiller beboerne eller brugerne af menneskenes bygning hver eneste morgen gaver til phra phoom. Disse gaver kan bestå af blomsterkranse og røgelsespinde samt forskellige former for føde og drikkelse. Og at dømme ud fra disse gaver er mange phra phoom særdeles glad for rød Fanta.

I san phra phoom kan man også af og til finde en masse små legetøjslignende figurer. Det er åndens tjenestefolk. Danserne står for underholdningen, Små heste og elefanter er dens ridedyr. Enkelte phra phoom er endda så moderne, at de har små biler og flyvemaskiner som transportmidler. Sidstnævnte hører dog til undtagelserne, og normalt er figurerne i åndehusene klædt konservativt og traditionelt.

San phra phrom

Åndehus - san phra phrom

Beslægtet med san phra phoom er san phra phrom, som står udenfor store bygninger. Især bygninger der bruges af mange mennesker. Også disse åndehuse står på en enkelt søjle, og foran dem findes der ligeledes et bord til gaver.

San phra phrom er som regel større end san phra phoom, jo større bygninger de står ud for, jo større er de. Visuelt tager også disse åndehuse sig godt ud, under et overdådigt, kvadratisk tag sidder en menneskeskikkelse med fire ansigter, der kigger i hver sin retning. Skikkelsen er den hinduistiske gud Brahma, deraf navnet; thaierne kalder Brahma for phra phrom.

Nogle af ånderne, der bebor disse san phra phrom, bliver opfattet som værende særligt magtfulde, nærmest som semiguder. Derfor bliver deres residens betragtet som altre eller helligdomme (på engelsk shrine) og overøst med gaver af mange andre end de mennesker, der benytter bygningerne, de er åndehuse for. Faktisk findes der san phra phrom, der har opnået en sådan popularitet, at folk valfarter til dem fra nær og fjern – også fra udlandet.

Erawan alteret - Bangkok

Det bedst kendte af den slags valfartssteder er uden tvivl Erawan alteret i hjertet af Bangkok, som i virkeligheden er (et ekstra) san phra phrom for det tilstødende Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel (Erawan er navnet på den hinduistiske gud Indras elefant). Stedet er så populært, at det også har udviklet sig til en stor handelsplads, hvor man ikke alene kan købe de traditionelle gaver som fødevarer og blomsterkranse til ånden, men også hyre kvindelige dansere, iført traditionelle thailandske klædedragter, til at underholde den.

San ta yai og san jao thi

Åndehus - san ta yai

San ta yai er et alter eller åndehus til ære for bedsteforældrene (forfædrene) og/eller husets tidligere beboer(e). Det står på fire eller seks tynde ben og ligner en gammel, traditionel thaibebyggelse af træ. Findes der en enkelt lille figur i åndehuset, repræsenterer den det rigtige hus fordums beboer.

Af og til står san ta yai i haven bag det rigtige hus. Andre gange befinder det sig lige ved siden af san phra phoom (eller san phra phrom). Hvis det er det sidste, står san ta yai som regel altid lavest af de to huse.

San jao thi er åndehuset til ære for husets beskyttende ånd, jao thi. Også det er af træ og stå på fire tynde ben. I det hele taget ligner det san ta yai ganske meget, og ofte skelnes der ikke mellem disse to former for åndehuse.

Nyt åndehus

Allerede før et nyt hus opføres, skal et åndehus (helst) være opstillet på grunden. Det samme gælde, hvis man vil indrette en ny butik eller lignende i gamle lokaler. Venter man med åndehuset til bagefter, risikere man at påkalde sig vrede fra stedets ånd. Det kan for eksempel resultere i arbejdsulykker under byggeriget af det rigtige hus.

Bliver et hus fraflyttet eller revet ned, smides åndehuset samtidigt ud. Det er sjældent, en ny beboer beholder det gamle. Hvis åndehuset ikke bringer lykke til boligen, ryger det også ud. Ofte bringes det udtjente åndehus hen til templet, hvor det efterlades under et banantræ (bodhitræ). Andre gange smides det gamle åndehus i naturen på steder, hvor andre mennesker også har efterladt deres udtjente åndehuse og andre opbrugte relikvier.

Kirkegård for åndehuse

Da åndehuse eller dele fra dem ikke kan (må) genbruges, er det muligt rundt omkring på både tempelområder og i det thailandske landskab at finde ganske mange kirkegårde for den slags genstande.

Der findes forretninger som har specialiseret sig i at handle med åndehuse og lignende. Bevæger man sig rundt i landskabet er det ikke svært at finde en sådan. Dermed er det let at komme i besiddelse af et nyt åndehus – så længe man bare har penge.

Men åndehuset kan ikke bare opstilles, som man selv lyster. Et sådant hverv kræver hjælp fra en specialist, som hyres til opgaven. Der kan være tale om en buddhistisk munk, men er det ikke altid. For den fattigste del af befolkningen er munke for dyre at hyre, i stedet benyttes et medium eller lignende.

Specialisten har indsigt i den åndelige verden og har derfor flere funktioner i forbindelse med opstillingen af åndehuset. I første omgang afgør han, hvor åndens hus skal stå og hvilket tidspunkt, det er særligt lykkebringende at indvie det. Og den dag, åndehuset indvies, er det ham, der står for ritualet. Han inviterer ånden til at tage bolig i åndehuset og samtidig beskytte beboerne i (eller brugerne af) det rigtige hus.

Indvielsesritualet skal være uimodståeligt for husånden, derfor stilles der på dette tidspunkt ekstra mange gaver til den. Foruden mad og drikke kan gaverne også bestå af blomster(kranse) og farverige klæder. Ofte udgør fødevarerne et sandt festmåltid, som bliver delt mellem ånden og menneskene. Derfor står maden kun på bordet foran åndehuset i et par timer, hvorefter den fjernes og fortæres af de tilstedeværende.

Udbredelse

Åndehus

Der findes ikke kun åndehuse for små områder med enkelte bygninger, men også for større områder. Således har stort set alle thailandske byer – både små og store – åndehuse eller altre til ære for byernes beskyttende ånder, chao pho. Desuden findes der åndehuse ved veje, specielt på steder hvor der forekommer mange trafikulykker. Og selv parker, store sportsanlæg og moderne lufthavne har åndehuse – primært san phra phrom.

Selvom det i første omgang er i Thailand, åndehuse er udbredt, findes de også i andre lande. Det gælder specielt nabolandene Cambodja og Laos. I ingen af disse lande er de dog så almindelige som i Thailand.

Til gengæld kan man længere sydpå i regionen finde mange åndehuse på den hinduistiske ø Bali (som er en del af det muslimske land, Indonesien). Da jeg for nogle år siden besøgte denne ø, oplevede jeg flere gange, at indbyggerne om morgenen stillede mad og drikke i åndehusene og samtidigt afbrændte røgelsespinde og bad bønner til ånderne.

Yderligere læsning

Seneste opdatering: Juli 2023

Del på: