Ritualer i thailandske gogobarer

Bar med åndehusMøder du op tidligt i thailandske gogobarer kan du af og til opleve et ejendommeligt ritual udspille sig. Ofte finder det sted inden klokken 21, men tidspunktet kan være forskellig fra bar til bar og afhænger selvfølgelig også af den respektive bars åbningstidspunkt.

Selve ritualet kan også variere fra bar til bar. Men som oftest bliver det udført af en helt nøgen barpige (kan af og til være iført bikini), som ikke udtrykker nogen som helst form for blufærdighed. Med et glas vand, eller noget der er stærkere, i hænderne går hun rundt i gogobaren. Hun stikker af og til et par fingre ned i glasset og sprøjter derefter væsken dråbevis rundt i lokalet.

Imens den nøgne pige går rundt i lokalet stopper al anden aktivitet i gogobaren. Alle de øvrige barpiger griber fat i et askebæger, eller hvad der ellers findes til rådighed, og banker det igen og igen mod scenegulv eller borde, så der fremkommer en voldsom larm i baren. Og det bliver de ved med under hele ritualet.

I alt går den nøgne barpige tre runder i gogobaren, hvor hun hele tiden dråbevis sprøjter med vandet. Efter de tre runder er til ende bevæger hun sig hen til barens ind- og udgang. Her stiller hun sig med spredte ben og med ryggen til døråbningen. Der bliver givet et signal, og indgangens forhæng bliver rykket til side. Samtidigt bukker pigen sig ned og svinger glasset ned mellem sine ben, således at det resterende indhold lander på fliserne udenfor gogobaren. Hermed er ritualet til ende.

Af og til kan man opleve en variation af ritualet, hvor flere piger – som regel to – er indblandet, når det tiloversblevne væske smides ud af baren. Sammen med ritualets hovedaktør står de på række med spredte ben. Dermed smides vandet mellem alle pigers ben, inden det lander på fliserne udenfor baren.

Andre ritualer i thailandske gogobarer

Alter ud for thailandsk gogobar - thailandske gogobarerI et andet, men noget mindre markant, ritual går en af servitricerne rundt i baren med en pengeseddel – som regel 100 baht. Med pengesedlen berører hun på skift de forskellige barpigers (gogodanseres) ansigter. Faktisk ser det næsten ud, som tørrer hun sved af ansigterne, men det gør hun ikke. Da dette ritual er langt mere diskret end det førstnævnte, er det ganske almindeligt, at flertallet af barens kunder slet ikke bemærker, det bliver udført.

Til de mere diskrete ritualer hører også, at en af barens piger går rundt i gogobaren med en flaske thai whisky. Af og til fugter hun den ene hånd med whiskyen, hvorefter hun på skift giver hånd til alle barens øvrige piger.

Når pigerne tager hul på en ny flaske SangSom eller lignende til dem selv glemmer de heller ikke husånden, første slurk hældes ud på gulvet. Af og til gøres det ganske som i det førstnævnte ritual ved at en pige sender den liflige drik mellem benene på sig selv.

Årsager til ritualerne

Så kan man jo spørge sig selv, hvad er meningen bag denne ’galskab’? Der er naturligvis tale om et udslag af thaiernes åndetro, alt i denne verden påvirkes af skjulte kræfter. Hver eneste lokalitet styres af en åndelig kræft, og hvis man vil have fremgang her i tilværelsen, er det nødvendigt, at stå på god fod med disse åndelige kræfter.

Barpigernes lønningssystem er selvfølgelig også en medvirkende årsag til, at de forsøger at påvirke de åndelige kræfter. De har en fast grundløn, men størstedelen af deres indtægt kommer fra provision af ladydrinks, drikkepenge og ved at forlade baren i selskab med kunder. Dermed bliver indtægten meget variabel og kan derfor påvirkes af småting som eksempelvis, at den stedlige ånd er venlig stemt over for en.

Alterer i barerne

Barpige gør sig klar til at gå på arbejdeDe ovennævnte ritualer er da heller ikke de eneste midler, barpigerne bruger til at gøre den stedlige ånd venlig stemt. Hver eneste bar med respekt for sig selv, og det gælder ikke kun gogobarer men alle slags barer i Thailand, har et eller flere alterer (af og til kan det blot være en skammel eller lignende). Ved disse alterer stiller pigerne gave og afbrænder røgelsespinde og viser dermed, hvor meget de påskønner barens ånd.

I forbindelse med disse alterer er det ofte de samme symbolske figurer, som går igen. Og disse figurer har en direkte sammenhæng med pigernes situation og ønsker. Og det, barpigerne ønsker, er at tjene penge, så mange som muligt.

thailandske gogobarerEn af disse symbolske figurer er den hinduistiske gud Ganesha, med elefanthoved, fire arme og menneskekrop. Selvom Ganesha er gud for visdom og undervisning, har han også ry for at bringe lykke og fremgang – specielt af den økonomiske slags. Og der er netop de sidstnævnte egenskaber, der gør ham populær blandt barpiger.

En måske endnu mere populær figur er Nang Kwak, som har ry for at bringe penge til baren. Statuen viser en kvinde siddende på knæ, iført traditionelle thailandske klæder og med højre hånd hævet i hovedhøjde på en ganske karakteristisk måde.

Manglende lykke

Gogobarernes piger er overbevist om, at både deres egen og barens lykke afhænger af, at de udfører ritualerne og stille gaver til husånden. Overholder de ikke de uskrevne regler, vil de opleve unødvendig modgang. Men som alle ved, så har ikke alle gogobarer lige stor succes. Selv barer, hvor alle metafysiske regler bliver overholdt, kan opleve, at der ingen kunder kommer i butikken.

Kirkegård for åndehuseDet betyder dog ikke på nogen som helst måde, at pigerne holder op med at tro på åndernes indflydelses. Måske deres ånd ikke er helt så kraftfuld, som den de har i den succesfuld nabobar? Det kan også være, de åndelige relikvier mangler styrke. Derfor købes nye, og de gamle ryger ud.

Men de gamle relikvier smides ikke ud sammen med køkkenaffaldet. Der er trods alt tale om genstande, hvori der bor eller har boet åndelige kræfter. I stedet ryger de på en slags kirkegård for åndelige objekter med manglende kræfter. Og når man bevæger sig rund i de thailandske landskaber, kan man møde adskillige af sådanne kirkegårde.

Se også:

Thailandske Åndehuse

Intro til thailandsk åndetro

Seneste opdatering: 30.05.2018

Del på: