Åndetroen i Cambodja

Singe og Naga - Åndetroen i CambodjaÅndetroen i Cambodja har ligheder med den thailandske. Helt identisk er den imidlertid ikke, hvilket især kan opleves, hvis man kommer væk fra egnene der grænser op til Thailand.

De fleste vesterlændinge vil nok mene, åndetro ikke hører hjemme i et moderne samfund. Men i Cambodja er den sejlivet og eksistere fortsat i bedste velgående, også i byerne.

Ganske vist forsøgte Pol Pots Røde Khmer, som havde magten i 1970ernes Cambodja, med alle midler at udrydde det, de opfattede som overtro. Men de havde lige så lidt held med at skaffe åndetroen af vejen som de havde med at komme buddhismen til livs.

I dag er åndetroen i Cambodja i det store hele lige så udbredt som førhen. Mange cambodjanere mener endda, De Røde Khmers nederlag skyldtes manglen på respekt for de spirituelle magter.

Neak ta

Den vigtigste klasse af overnaturlige skabninger i Cambodja kaldes for neak ta. De er beskyttere af jorden og associeres ofte med frugtbarhed i bred forstand. Nogle har konkrete navne, andre benævnes med deres titler som for eksempel landsbyens neak ta.

Daun Penh i Wat PhomNeak ta er ikke automatisk venligt stemt overfor mennesker, dem der passere gennem deres område skal således først spørge om tilladelse. De kræver respekt og straffer dem der handler forkert, taler grimt eller på anden måde bryder (samfunds) reglerne.

I Cambodja er neak ta de eneste overnaturlige skabninger, der findes afbildninger af. En af dem er Phnom Penhs neak ta, som kaldes for Daun Penh og har alter i Wat Phnom. En anden er Sihanoukvilles neak ta, som kaldes Yeay Mao (Ya-mao) – Den sorte Dame.

Preah Ang Doung Kar

Nogle af Cambodjas populæreste neak ta har bolig i Preah Ang Doung Kar, der nærmest kan betegnes som Phnom Penhs svar på Bangkoks Erawan alter. Det står på flodpromenaden, lige over for Royal Palads med udsigt ud over det sted, hvor floderne Tonle Sap og Mekong møder hinanden.

Preah Ang Doung KarAlteret består af to huse, hvor det ene tilsyneladende er mere populært end det andet. Husene menes opført i 1913, men den oprindelige statue, som stod i det ene af dem, var langt ældre. Nogen mener, den stammede helt tilbage fra khmerrigets storhedstid. Den blev imidlertid destrueret af De Røde Khmer, den nuværende statue er en kopi.

Hver dag bliver alteret besøgt af adskillige mennesker. Det kan være forretningsmænd, som ønsker lykke i forretninger, eller unge mennesker som søger hjælp til at bestå en eksamen. De besøgende lægger gaver og brænder røgelsespinde til ære for alterets neak ta. Og ved højtider sidder under en opsat pavillon musikere med traditionelle khmer musikinstrumenter. Disse kan hyres til at spille for neak ta.

Husets ånder

Der findes tre typer husånder i Cambodja:

  • Chumneang pteah
  • Tevoda
  • Mrieng konveal.

Chumneang pteah

Alter for Chumneang pteahChumneang pteah er en kvindelig ånd. Hun er husets beskytter og holder til i boligens grundsøjle. Hendes alter er husets vigtigste og skal konstant være rent. Det står altid overfor og med front mod hoveddøren, så hun kan holde øje med og vogte over, hvem der ankommer.

Centralt på alteret står en (ofte to) kinesisk lignende porcelænsdukker. Derfor kan alteret forveksles med et kinesisk kongma alter. Men ligheden er kun i det ydre, et kongma alter har en anden funktion, det er til ære for forfædrene. Letteste måde at skelne dem på er at et alter for chumneang pteah altid står på gulvet, hvorimod et kongma alter hænger på væggen i hovedhøjde.

Ønskes et godt forhold til chumneang pteah skal hun vises megen opmærksomhed (der er trods alt tale om en kvinde). Hver dag skal der foran alteret brændes røgelsespinde. Og gaver skal hun som minimum have ved hver af de fire månedlige månefaser. Er det blomster skal de blive stående, så længe de er smukke. Men er det frugter eller lignende, må de godt fjernes dagen efter og spises af husets beboere.

Tevoda

Åndehus for TevodaAlteret for tevoda ligner et lille tempel og står på en enkelt søjle udenfor huset. Skråt overfor og med front mod hovedindgangen. Men ikke lige ud for hovedindgangen, tevoda og chumneang pteah ikke må kunne se hinanden.

Et alter for tevoda forveksles af og til – fejlagtigt – med et thailandsk åndehus for phra Phrom. Men et alter for tevoda er som oftest gyldent. Og til forskel for de thailandske phra Phrom, som modtager gaver (næsten) hver dag, stilles der som regel kun gaver til tevoda ved højtiderne. Afbrænding af røgelsespinde foran tevoda alterne sker til gengæld hyppigt.

Tevoda udskiftes hvert år til det cambodjanske nytår, Choul Chnam Thmey, midt i april. Derfor anskaffer mange cambodjanere sig et nyt åndehus/alter på netop dette tidspunkt. Og hvis det gamle ikke udskiftes, skal det som minimum rengøres grundigt.

Mrieng kongveal

Mrieng kongveal er barnlige ånder, som lever i træer. I drømme kan de optræde som små nøgne drenge med gyldent, kruset hår. I dagligdagen er de usynlige for voksne mennesker, men ikke for mindre børn, der ofte har dem som venner, de leger og snakker med.

Alteret for mrieng kongvealDet er ikke strengt nødvendigt med et alter for mrieng kongveal. Men i de senere år er der alligevel flere og flere, der har anskaffet sig et, især i byerne. Måske på grund af den øgede materialisme i samfundet.

For til forskel for de to øvrige husånder, som blot skaber generel lykke og velfærd, kan man bede mrieng kongveal om konkrete ting. Det er for eksempel hos den, man søger hjælp, hvis man ønsker sig en ny bil.

Alteret for mrieng kongveal ligner et lille dukkehus af bambus stående i et større askebæger. Det befinder sig udendørs og hænger i snore eller lignende, da det ikke må berøre jorden.

Da mrieng kongveal er barnlige ånder, er det som regel slik, der lægges til dem. Men giveren må godt tage slikket tilbage, når ånden har ’spist’ det. Det har jeg oplevet flere gange i udendørs barer. Når barpigerne møder tidligt på aftenen, lægger de slik til mrieng kongveal, men senere på aftenen tager de det tilbage og spiser det selv.

Boramey

Boramey er ånder, som ønsker at hjælpe mennesker. Ofte – men ikke altid – er det ’sjæle’ efter afdøde (mennesker), der endnu ikke har taget turen over i dødsriget, fordi de ønsker at blive og hjælpe de levende.

Dermed er boramey bindeleddet mellem menneskets verden og de overnaturlige sfærer. Som oftest kontakter boramey mennesker gennem medier, kaldes kru boramey. De låner en kru boramays krop og taler gennem hans eller hendes mund. Hovedparten af alle Cambodjas kru boramey er kvinder.

Det hedder sig om mennesker med megen indflydelse og stor succes, at de har mange boramey. Cambodjas premierminister gennem mere end tre årtier, Hun Sen, siges at være en mand med mange boramey.

Andre skabninger

Meba er forfædreånder. De straffer piger – men ikke drenge – som har sex før ægteskabet.

For en rationel vesterlænding kan det virke som en modsigelse, at man på en og samme tid kan tro på reinkarnation (buddhismen) og forfædreånder. Men sådan er det ikke for sydøstasiatere, for dem er det to vidt forskellige ting, der ikke modsiger hinanden.

ÅndehusArak er vilde ånder i naturen, som svarer til dem, der i Thailand kaldes for phi.

Arp er en slags heks. Om dagen lever hun som en almindelig kvinde, af og til med mand og børn. Men om natten forlader hendes hoved kroppen og flyver frit omkring. Til tider manifesterer hun sig som et rødt lys. Det siges om hende, at hun skaber mareridt og sygdom.

Kmouch er ånder/spøgelser efter mennesker, som har lidt en pludselig død – på grund af færdselsuheld eller lignende – og derfor ikke er klar over, de er døde. De er evigt sultne og forårsager ulykke og hjemsøger mennesker i drømme. Når de manifesterer sig, er det som skabninger med en stor mave, lille mund og lang, tynd hals.

Pralung er en slags skytsengle. Enhver person har 19, men det kan være svært at forhindre dem i at bortkomme. Mange gennemgår derfor et ritual (forgår ofte i et tempel) for at holde på dem eller for at få dem tilbage. Personer, der har gennemgået et sådant ritual, har bagefter et rødt bånd om håndleddet.

Angkor Wat

Angkor Wat (wat betyder tempel) er Cambodjas stolthed og bør derfor også nævnes, når man behandler landets folketro. Bygningsanlægget blev opført af Suryavarman II i det tolvte århundrede. Det er den største religiøse konstruktion i verden nogensinde, bestående af flere sten end den største af Ægyptens pyramider.

Angkor Wat

Tempelruinen er på en og samme tid en model af kosmos og Meru, hinduismens og buddhismens hellige bjerg. Dermed gudernes bolig. Og det er også til guderne Angkor Wat er konstrueret. Derfor er trappetrinene op til tårnene så høje og stejle, kun guder – og ikke mennesker – kan benytte dem.

I både Angkor Wat og Cambodjas øvrige templer findes der adskillige afbildninger af fabelvæsenerne Naga (den flerhoved slange), Garuda (fuglemanden) og Singe (løveskabningen). De står der som beskyttere af helligdommen. I fordums tider blev de balstyriske Asura af guderne smidt ud fra Meru bjerget. Siden har de forsøgt at vende tilbage, kun kraftfulde skabninger som de tre ovennævnte er i stand til at forhindre dette.

Se også:

Seneste opdatering: Januar 2022

Del på: